Tillgängligare bussar

Personer med olika funktionshinder
har visat på hur otillgängliga
bussarna är för dem.

Landstinget betalar mest av alla
till kollektivtrafiken i länet.
Nu vill de kolla upp ordentligt
hur det är med tillgängligheten
på bussarna.

– Målsättningen måste vara att
vem som helst ska kunna åka
till en vårdcentral eller sjukhuset,
säger landstingsrådet Sverker Ågren.
(Källa: Sundsvalls Tidning)