Länsmuseets nya ordförande

Miljöpartiets Brita Wessinger blir
ny ordförande för Länsmuseet.
Landstinget driver Länsmuseet
tillsammans med Härnösands kommun.

Brita Wessinger arbetar
som barnbibliotekarie i Sollefteå.
Hon är ersättare i kommunfullmäktige.
Hon är också vice sammankallande
i Miljöpartiets länsavdelning.
Hon tycker att det är viktigt
med kulturarvet.

– Jag vill att länsmuseet ska vara
hela länets museum.
Vi ska tillgängliggöra mer.
Man ska känna att länsmuseet
är vårat,
säger hon.
(Källa: Tidningen Ångermanland)