Länstaltidningen gör uppehåll

Länstaltidningen gör uppehåll
under mars månad.
Det blir en förbättring
av tekniken under tiden.
Programmet för redigering
ska bytas ut.

Nästa nummer av Länstaltidningen
kommer vecka 14.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)