Problem för Norrtåg

Efter en uppdatering av
signalsystemet har det blivit
signalfel på Botniabanan
mellan Kramfors och Örnsköldsvik.

Trafikverket måste nu övervaka
tågtrafiken manuellt där.
Tågen måste då sänka
hastigheten på den sträckan.
Därför kan det inte gå lika
många tåg per dag.

Vissa avgångar blir försenade
och andra blir ersatta av buss.
Trafikverket hoppas att felet
ska vara löst till midsommar.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)