Årets pusselbit 2016

Autism och Aspergerföreningen
i Härnösand har tagit fram ett pris.
Priset heter Årets pusselbit.

Namnet kommer av att det kan
vara svårt att få ihop livspusslet
när man har ett funktionshinder som
Aspergers till exempel.

I år har Agnetha Svedberg
fått priset som Årets pusselbit 2016.
Hon hjälper föräldrar och personal
på skolor att arbeta fram lösningar
som är bra för barnen.

– Under min långa tid som
förälder till ett barn med autism
har jag förstått att det mesta
handlar om problem i
kommunikation mellan skola
och föräldrar,
säger Agnetha Svedberg.
(Källa: Tidningen Ångermanland)