Megaloppis till Nacksta

Länets första Megaloppis finns
i Örnsköldsvik.
Nu öppnar länets andra i Nacksta.
Folk hyr bås där de lägger
eller hänger upp saker de vill sälja.

Via Megaloppis hemsida
kan de sedan följa hur det går
med försäljningen.
Det finns 3 anställda som arbetar i butiken.
(Källa: Sundsvalls Tidning)