Luftburet bredband på landsbygden

Sören Strindlund bor på landsbygden
utanför Kramfors.
Tidigare hade byborna där
bredband via ADSL.
Det försvann då Telia
monterade ner telefonnätet.

För 3 år sedan började Sören kämpa
för att få till bredband där han bor.
Han tog kontakt med Micronät
i Örnsköldsvik.
Micronät använder sig av
radiofiber som är luftburet bredband.

Micronät satte upp en mast
på en höjd i Träsk.
De flesta runt om i byarna har nu
tillgång till bredband.
Det är mycket billigare än kabelfiber
och lätt att installera.
(Källa: allehanda.se)