Ögondagen

Den 8 oktober var det Internationella Ögondagen.

Varje år brukar Synskadades Riksförbund SRF

dela ut Ögonvårdspriset som uppmuntran till forskare.

I år går Ögonvårdspriset till docent Inger Berndtsson vid Göteborgs universitet

och Neil Lagali, Linköpings universitet.

Deras forskning sträcker sig från experimentell ögonforskning

till mycket viktiga framsteg inom rehabilitering

för personer med synnedsättning.

(Källa: Synskadades Riksförbund)