Utsikten i Härnösand

Fyra dagliga verksamheter har flyttat in i lokaler

vid Sundets hälsocentral.

Utsikten är nu deras gemensamma namn.

 

Personer med psykisk ohälsa

eller med funktionsnedsättning

som hamnat utanför arbetsmarknaden är välkomna dit.

 

Utsiktens dagliga verksamhet ger dem

en meningsfull sysselsättning.

Daglig verksamhet är en behovsprövad insats

som kommunerna står för.

(Källa: Yippie Härnösand)