Hörselanpassad förskola

I Sundsvall har förskolan Metropol en avdelning

som är anpassad för barn med hörselnedsättning.

De har mjuka mattor och tyger på väggarna som ska dämpa ljudet.

Avdelningen är också bra för andra barn med särskilda behov.

De har tänkt på att inte ha för mycket synintryck.

De har neutrala färger.

Det hänger inte så många saker på väggarna.

(Källa: P4 Västernorrland)

(syntolkning: lärare sitter på blå matta med barn sittande runtom i ring. Barnen har röda tröjor.  Hurts med lådor i olika färger i bakgrunden))