Låna fritidshjälpmedel

Fritidsbankerna i kommunerna lånar ut utrustning

till sport och fritid så fler får chansen att röra på sig.

De har tillgång till en del

av Västernorrlands Parasportförbunds parasportutrustning.

 

Tanken är att kommunernas fritidsbanker ska köpa in parasportutrustning

och fritidshjälpmedel eftersom.

Många med funktionsnedsättning behöver hjälpmedel

för att bli mer aktiva på fritiden.

 

En Fritidsbank är som ett bibliotek,

men med prylar för sport- och fritid.

Det går att skänka Parasport-

och sportprylar till Fritidsbanken i din kommun.

(Källa: www.parasport.se/distrikt/vasternorrland)

(Syntolkning: Svart bil med bakdörrar öppna. Det står Fritidsbanken på sidan. Två män i mörka kläder står framför och visar fritidshjälpmedel. Ett är en grön cykel med tre hjul.)