Klagomål på vården

Patientnämnden i Region Västernorrland har fått in fler klagomål

på vården i år än ifjol.

De ärenden som ökat mest handlar om långa väntetider och vårdgarantin.

Primärvården får flest klagomål.

 

Birgitta Sjögren tycker det är viktigt att det kommer fram

att mycket handlar om dålig tillgänglighet,

och svårigheter att få kontakt med vården.

 

Hon är ordförande i Patientnämnden Etiska nämnden i Regionen.

(Källa: P4 Västernorrland)

(På bilden en kvinna som lutar huvudet mot ena handen och en mobiltelefon i andra. Headset i öronen)