Samtal om hjälpmedel

Hjälpmedelskommittén är ett samarbete

mellan länets sju kommuner och

Region Västernorrland.

Där diskuterar de om olika hjälpmedel och regelverk.

 

Nu bjuder de in till samtal om hjälpmedel på Närvården i Härnösand,

på kvällen den 24 november.

Du som använder hjälpmedel kan anmäla dig på den här adressen

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

Blir det många intresserade kan det bli digitala träffar,

och på fler orter.

(Källa: www.rvn.se)