Ny vårdnivå i Sundsvall

Två intermediärvårdplatser, IMA

finns nu vid IVA, intensivvårdsavdelningen på Sundsvalls sjukhus.

På IMA får patienter ligga när de inte längre behöver respiratorvård,

men är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning.

 

IMA är på gång i Sollefteå och Örnsköldsvik också.

(Källa: www.rvn.se)

(syntolkning: Två sjukhussängar med monitorer och annan utrustning för övervakning i en sjukhussal)