Hjälp för dementa

Demensteamet var ett projekt i Örnsköldsvik

som nu blivit permanent och fortsätter.

Det är samarbete mellan olika verksamheter inom Region Västernorrland

och med verksamheter i Örnsköldsviks kommun.

 

Patienter med demens blir tryggare och anhöriga får bättre stöd.

Demensteamet har digitala möten med dem och ser till att de får den hjälp de behöver.

Då slipper patienten söka hjälp själv på olika håll.

Förhoppningen är att det blir fler samarbeten

i fler delar i regionen och primärvården.

(Källa: www.rvn.se)

(Bild: personal från olika verksamheter inom region och kommun. Fyra kvinnor och en man står uppradade i en korridor)