Y-bladet

Nya akuten i Örnsköldsvik

Nu är den nya akuten invigd
i Örnsköldsvik.
Den gamla akuten var från
1950-talet.
Den var inte bra för vare sig
patienter eller personal.

Nya akuten är dubbelt så stor
som den gamla.
Nu ska patienterna slippa
att ligga i korridoren.
I akuten finns också
en ambulanshall.
Nu slipper personalen lasta av
patienterna utomhus.

Alltihop har kostat 84 miljoner
att bygga.
Från och med den 21 maj
kan patienter besöka
den nya akuten.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda; P4 Västernorrland)

Landstinget utreder Österåsens verksamhet

Landstinget har anlitat en konsult
som utreder Österåsens verksamhet.
Utredningen ska visa om priserna
ligger på samma nivå
som andra på marknaden,
annars kan landstinget
få betala skadestånd.

I juni ska utredningen vara klar.
Det kan bli så att landstinget
drar sig ur Österåsens verksamhet.

Handikappföreningarna protesterar
och säger att Österåsen är viktig
för de grupper som de företräder.
Västernorrland är enda landstinget
i Sverige som driver ett hälsohem.
(Källa: Tidningen Ångermanland)

Slink in måste flytta

Slink in håller till i kommunala
Skifus lokaler i parkeringshuset
vid Selångersån.
Det är Sundsvalls kommun
som driver verksamheten.
Den ska stötta människor att
förändra sina liv.

Nu har Skifu fått nog.
Skifu säger att det varit en
hel del störningar i parkeringshuset.
De säger att det pågår handel
med droger där.
Problemen har växt.

Inom ett år måste kommunen
hitta en annan lämplig lokal.
– Problemen försvinner inte med oss.
Allt orsakas inte av våra gäster.
Folk kommer att fortsätta hänga
i parkeringshuset,
säger Bengt Persson,
handledare på Slink in.
(Källa: Sundsvalls Tidning)

Svårt för döva att boka tid

Annelie Sowell i Härnösand är döv.
Hon säger att det är svårt för
döva att boka tid på vårdcentralen.
Själv åker hon till vårdcentralen
för att boka tid för henne
och hennes barn.

Annelie tycker att landstinget
och hörselvården ligger efter
i teknikutvecklingen.
Hennes förslag är att det borde
finnas en mobiltelefon
att skicka sms till.
Annelie tycker att alla företag
som man behöver kontakta
borde ha mobiltelefoner.

Primärvårdsdirektör
Markus Kallioinen tycker att
det är självklart att man ska
kunna skicka sms också.
Han berättar att det är på gång
ett nytt system.
Då ska man både kunna e-posta
och skicka sms lovar han.
(Källa: sverigesradio.se P4 Västernorrland)

Guld i schack-SM

Jörgen Magnusson i Härnösand
vann guld i årets schack-SM
för synskadade.
Peter Tjernberg ordförande för
SRF Medelpad har själv
nyligen börjat tävla i schack.
Peter säger att det inte var
någon överraskning att Jörgen vann.
Jörgen vinner ibland mot seende.

Det är lite annorlunda i schack
för synskadade.
Spelarna har var sitt bräde.
De säger sina drag högt
och flyttar både de vita
och svarta pjäserna på sina bräden.
De svarta rutorna är lite upphöjda
för att kunna skilja rutorna åt.

För att skilja pjäsernas färger åt
har de vita pjäserna en annan yta
eller en spik i toppen.
De spelande får också känna
på pjäserna.
Alla pjäser har en pigg i botten
och på brädet är det små hål.
Då trillar inte pjäserna omkull.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)